Ontwikkel de businesscase

Ontwerpprijsvraag ‘Biobased en natuurinclusief bouwen’ Zwolle

Eerste prijs voor 'Nieuwe Veenmarkt' van Studio Nauta & Mulder Zonderland

De gemeente Zwolle wil inwoners en ondernemers in de stad en regio stimuleren bij de transitie naar een meer duurzame samenleving, en schreef daarom vorig jaar de prijsvraag ‘biobased en natuurinclusief bouwen’ uit. Ontwerpteams werd gevraagd om een ontwerp dat biobased, natuurinclusief, betaalbaar en aanpasbaar is. Op 6 juli 2023 vond de finale plaats.

Idealisme en realiteitszin

De winnaar van deze ontwerpprijsvraag ‘Biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle’ is Studio Nauta & Mulder Zonderland in samenwerking met Schipper Bosch, Solid Timber, Studio Joost Emmerik, Treetek, DWA, BC Materials en And The People met het plan Nieuwe Veenmarkt. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, vond dat sprake is van een integraal en inclusief plan dat getuigt van zowel idealisme als realiteitszin. Het ontwerp biedt hoge verwachtingen voor uitwerking in het vervolg. Hiertoe is de gemeente Zwolle voornemens een opdracht te verstrekken.

Biobased materialen uit de omgeving

Voor de Nieuwe Veenmarkt stellen de ontwerpers voor om hernieuwbare biobased materialen uit de omgeving te halen. Hout uit de Sallandse bossen, leem uit de omgeving van de IJssel en vlas van boeren uit het ommeland. Zo hebben de gebouwen een directe en herkenbare verbinding met het omliggende landschap. Daarnaast kan via het eeuwenoude Hanzestedennetwerk, per elektrisch binnenvaartschip, het nodige constructiehout uit de Alpen worden gehaald.

Samenleven met andere organismen

De jury constateerde dat ook de twee andere plannen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe bouwcultuur. De drie zeer verschillende voorstellen tonen aan dat het noodzakelijk is om het samenleven met andere levende organismen in de toekomst anders te definiëren, aldus de jury.

Een Nieuwe Bouwcultuur

Met de prijsvraag voor biobased en natuurinclusief bouwen in het stedelijk gebied in Zwolle zijn nieuwe stappen gezet in de context van het programma Een Nieuwe Bouwcultuur van het College van Rijksadviseurs. Dit programma is gericht op innovatie in de gebouwde omgeving, zowel in klimaateisen als in woonwensen. De teams die plannen voor de Nieuwe Veemarkt hebben gemaakt bieden uiteenlopende mogelijkheden om van te leren; niet alleen voor en over de opgave in Zwolle, maar ook met het oog op vakontwikkeling, bouwpraktijk en regelgeving.

De plannen voor Zwolle:

Nieuwe Veenmarkt (winnaar)
Studio Nauta & Mulder Zonderland i.s.m. Schipper Bosch, Solid Timber,  Studio Joost Emmerik, Treetek, DWA, BC Materials en And The People.
Klik hier voor meer informatie, het volledige plan en de video.

Op Stelten!
DOK / la-di-da i.s.m. Echo, Copper 8 en Naturalis.

Klik hier voor meer informatie, het volledige plan en de video.

De nieuwe vezelmarkt groeit en bloeit
LEVS architecten i.s.m. DELVA Landscape Architecture | Urbanism, ATELIERFRONT, Finch Buildings, Norbert Schotte, Piqet Development, Floor Ziegler en Teun Gautier.

Klik hier voor meer informatie, het volledige plan en de video

Deze tekst is een bewerking van het nieuwsbericht van het College van Rijksadviseurs

Meer weten?