Team - Steven Kroesbergen

Steven Kroesbergen

Dealmaker

Steven Kroesbergen is dealmaker van het innovatieprogramma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Binnen de deal is hij een verbindende factor tussen departementen en lokale partijen. Naast zijn nieuwsgierigheid naar innovatieve projecten, is hij vooral benieuwd tegen welke belemmeringen partijen aanlopen om te komen tot een klimaatneutrale- en circulaire bouweconomie.