Activeer het gebied

Biobased bouwen in Dordrecht – het Maasterras

Janno Heinen, gemeente Dordrecht: "Houtbouw past goed bij de ontwikkelvisie voor dit gebied"

Aan de westkant van de stad Dordrecht, langs de oever van de Oude Maas, tussen de spoorlijn en de oude haven worden tussen de 2000 en 4000 woningen gebouwd: het Maasterras. Het is onderdeel van de spoorzone ontwikkeling; dé grote gebiedsontwikkeling in Dordrecht. Op dit moment is er in het Maasterras, een gebied van ca 20 hectare, sprake van veel diversiteit in functies. Er zijn verschillende soorten bedrijven zoals autodealers, bouwmarkten en een casino. ProRail heeft er een rangeerterrein en Q buzz een remise voor het laden van elektrische bussen. Maar er staan ook woningen en er lopen vrij grote verkeersaders doorheen. Daarnaast ligt er een grote parkeerplaats die voornamelijk gebruikt wordt voor bezoekers en werknemers voor de binnenstad. Janno Heinen, beleidsadviseur Economie & Duurzaamheid gemeente Dordrecht beantwoordt drie vragen over dit project.

Wat zijn jullie ambities op het gebied van biobased bouwen?

“Voor de Spoorzone, en dus ook voor het Maasterras, is vorig jaar een ontwikkelvisie vastgesteld. Het idee is dat er heel veel groen komt en weinig ruimte voor de auto. Met name veel hoogbouw en geen ruimte voor parkeren bij het huis, maar in parkeergarages. Het gebied gaat zich onderscheiden door hoge kwaliteit van de openbare ruimte.

Toen de citydeal circulair & conceptueel bouwen in het leven werd geroepen, dacht ik als beleidsadviseur circulaire economie meteen: dit is iets waar we aan mee willen doen! Zeker gezien de kans om kwaliteit toe te voegen. Ik zocht contact met mijn collega’s van bouwen en van duurzaamheid. Vrij snel hadden we de handen op elkaar om deel te nemen aan de citydeal en zo de stad duurzamer en meer circulair te maken.

De citydeal circulair en conceptueel bouwen heeft drie sporen: biobased bouwen, financiering en conceptueel & circulair bouwen. Wij vonden meteen biobased en financiering interessant. Houtbouw past bijvoorbeeld goed bij de ontwikkelvisie die Mecanoo had gemaakt voor het gebied. De financiering willen we daarbij ook goed in beeld hebben. Hoe werken de huidige financieringsmodellen en zijn er ook andere modellen mogelijk? Positieve uitkomsten in dit project met het Maasterras kunnen we uitrollen in rest van de stad. Ook daarom hebben we gekozen voor het Maasterras. Omdat het alleen nog maar bestond uit een visie konden we vanaf het begin alles uitzoeken.”

Hoe ver zijn jullie met het project

“We zitten nu in de fase dat we een stedenbouwkundig masterplan en een omgevingseffectrapportage opstellen. Een omgevingseffectrapportage is een uitgebreide milieueffectrapportage, waarin we meer omgevingsaspecten beoordelen, waaronder de doelen die zijn gesteld in de omgevingsvisie. Er zijn zeven doelen, van bereikbaarheid, tot economisch, etc. We gaan dus ook meten wat dit project doet op elk van deze zeven doelen.

In het startdocument is de reikwijdte van alle ambities aangegeven. Wat betekent het als we het minimale doen en wat als we maximale doen? Het stedenbouwkundig bureau gaat op basis van de visie en reikwijdte een stedenbouwkundig masterplan maken. Daar komen meerdere scenario’s uit. Tegelijkertijd rekent ingenieursbureau Antea de scenario’s door en wordt de omgevingseffectenrapportage opgesteld. Er zal onder andere gekeken worden naar de effecten van biobased woningen in het gebied. We willen minimaal 50, maar gaan voor 350 biobased woningen. Antea kijkt naar de effecten hiervan op bijvoorbeeld stikstofuitstoot, CO2 uitstoot, geluid, duur van de bouwfase. We hopen het stedenbouwkundig masterplan en de omgevingseffectrapportage eind volgend jaar in de raad te hebben.”

Houtbouw past goed bij de ontwikkelvisie voor dit gebied – Janno Heinen, gemeente Dordrecht

Wat is er nodig om door te kunnen?

“Voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan, en de kaders die daarbij worden uitgewerkt voor de gewenste woningbouw op het Maasterras, schakelen we een expertteam woningbouw in. Met name om ons te helpen met vragen rondom de omgevingseffectenrapportage, zoals: Wanneer is een woning biobased? Wat is een hanteerbare definitie die wij als gemeente kunnen hanteren in de kaders die wij willen vaststellen voor de woningbouw? Wat betekent het stellen van de voorwaarde dat een woning biobased moet zijn voor de grondprijs die de gemeente kan hanteren bij de verkoop van de betreffende grond voor deze woning?”

Meer weten?