Activeer het gebied

Biobased bouwen in Leiden

Michiel Bosch, gemeente Leiden: "Intern zien we steeds meer enthousiasme om in biobased oplossingen te denken"

De gemeente Leiden maakt deel uit van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen en deed mee aan het Intervisietraject voor gemeenten. We vroegen Michiel Bosch, beleidsadviseur Circulaire Bouw van het Team Duurzame Leefomgeving naar de ambities en ervaringen van de gemeente op het gebied van biobased en circulair bouwen.

Wat zijn de ambities op het gebied van biobased bouwen?

We hebben als gemeente Leiden de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen ondertekend. In projectadvisering richting derden proberen we te sturen op oplossingen die passen bij de circulaire doelen die de gemeente hanteert in de gebiedsvisies. Zo adviseren we bij materiaalgebruik om dat zo circulair mogelijk te doen en met een lage milieu-impact. Eén van de thema’s binnen de City Deal is biobased bouwen. In onze eigen projecten proberen we steeds specifieker uit te vragen waarbij voorkeur uitgaat naar biobased en losmaakbaarheid.

Waar lopen jullie tegenaan en wat gaat al goed?

We merken dat biobased oplossingen nog niet gangbaar zijn of goed scoren op de Milieukostenindicator (MKI) of de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Daardoor is gunning op specifiek biobased oplossingen niet altijd haalbaar. We hebben als gemeente bovendien heel weinig grondpositie waardoor we (vooralsnog) geen afdwingbare instrumenten hebben voor projecten van derden. Wanneer het financieel lastig wordt in een project, valt men toch vaak terug op gangbare, minder duurzame oplossingen. Het in de praktijk brengen van de City Deal doelen is dus best moeilijk.

Een mooi project bevindt zich aan de Brahmslaan en is van Ons Doel (één van de woningcorporaties in Leiden die ook de City Deal heeft ondertekend). Dit gebouw heeft een houten casco en bestaat volledig uit sociale huurwoningen.

Ook intern zien we steeds meer enthousiasme om in circulaire en biobased oplossingen te denken, en willen onze ontwerpers een mooie bijdrage leveren binnen de openbare projecten.

“Intern zien we steeds meer enthousiasme om in biobased oplossingen
te denken.”

Wat is nodig om door te kunnen?

We hebben als gemeente (i.s.m. de provincie Zuid-Holland) laten onderzoeken wat onze mogelijkheden op wet-/regelgeving zijn om meer circulariteit in projecten in de stad te verplichten. De resultaten daarvan willen we gaan gebruiken voor verder extern beleid. Uiteindelijk hebben we alle betrokken partijen nodig en willen we iedereen zo goed mogelijk meenemen bij die doelstellingen. Onder de streep zouden bij projecten alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Landelijke regelgeving zou beter moeten worden ingericht op duurzame oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het versterken van ketens kan hier een grote rol in spelen.

Meer weten?