Vertel het verhaal

Video: Ruimte voor Biobased Bouwen

Marco Vermeulen over de Strategische Verkenning Ruimte voor Biobased Bouwen

We moeten opnieuw naar onze manier van bouwen kijken. De bouwwereld heeft zich decennialang volledig op beton en andere minerale en fossiele materialen gestort. Grondstoffen raken uitgeput, klimaatdoelstellingen vereisen dat de bouw minder CO₂ uitstoot en natuurgebieden lijden onder de stikstofuitstoot. Natuurlijk groeiende materialen zijn in toenemende mate een serieus alternatief. Nieuwe technieken, zoals de ontwikkeling van kruislaaghout zorgen voor nieuwe, natuurlijke materialen met verrassende eigenschappen: uiterst stevig, maar toch licht van gewicht, brandveilig en eenvoudig bewerkbaar. Maar bovenal: biobased materialen kunnen de vicieuze cirkel van steeds meer uitstoot omdraaien en CO₂ juist voor lange tijd opslaan. Tegelijkertijd biedt deze manier van bouwen economische kansen voor de landbouwsector, een kwalitatieve impuls voor natuurgebieden en een grote sprong voorwaarts voor de gezondheid van zowel bouwers als bewoners.
In deze video vertelt architect en urban designer Marco Vermeulen er meer over.

Meer weten?