Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling gratis voor gemeenten!

Circulair bouwen krijgt landelijk steeds meer aandacht en ook gemeenten hebben het onderwerp hoog op de agenda staan. Aan concreet beleid ontbreekt het echter vaak, omdat gemeenten niet weten met welke instrumenten ze kunnen sturen op circulariteit in gebiedsontwikkeling. Adviesbureau Over Morgen lanceert met de provincie Zuid-Holland het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling: een tool die gemeenten inzicht geeft in de mogelijkheden om circulariteit te integreren in zowel in beleid als projecten. 

Het Kompas is hier te vinden: https://overmorgen.nl/kompas-circulaire-gebiedsontwikkeling/