Met gestandaardiseerde, modulaire elementen wordt het casco van een huis 'De Stripmaker' in Almere gebouwd volgens principes van WikiHouse. Foto: Vincent Muller, WikiHouseNL.

Vanuit de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken we aan de versnelling van circulair en conceptueel bouwen in Nederland. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere partijen die hier ook sectorbreed aan werken:

  • Transitieteam Circulaire Bouweconomie: een team van koplopers dat strategisch adviseert over de transitie naar een circulaire bouweconomie.
  • Cirkelstadeen coöperatie van 200+ koplopers vanuit Cirkelsteden die gezamenlijk projecten initiëren en kennis delen.
  • Platform CB’23een netwerk van experts dat gezamenlijk eenduidige afspraken maakt over circulair bouwen.

Ieder van deze nationale partijen heeft een rol en verantwoordelijkheid binnen het versnellen van circulair bouwen. De City Deal heeft een unieke rol in het:

  • werken met stedelijke partners en decentrale overheden;
  • adviseren op basis van praktijkervaring met bewijslast vanuit steden;
  • samenbrengen van steden voor het uitwisselen van kennis en afstemmen van initiatieven.

Vragen over de raakvlakken en verschillen van onze City Deal met andere initiatieven? Neem contact op via info@citydealccb.nl