Biobased bouwen kan niet alleen in gevels, vloeren en daken, maar ook in wanden en meubilair. Bron: World Design Embassy of Circular and Biobased Building. Foto: about.today.

We gaan aan de slag aan de hand van drie werklijnen: biobased bouwen, geïndustrialiseerd conceptueel bouwen en financierings- en waarderingsmodellen. Allereerst stimuleren we biobased bouwen: het bouwen met natuurlijke materialen die CO2 kunnen opslaan, om zo de milieu-impact van de bouw drastisch te verlagen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor geïndustrialiseerd conceptueel bouwen, om de bouwsnelheid en -kwaliteit te verhogen en bouwafval te verminderen. Tot slot werken we aan nieuwe financierings- en waarderingsmodellen voor vastgoed, om circulair bouwen te versnellen.

Thema 1

Biobased bouwen

Foto: Eric Melanders, about.today. Op de foto: isolerend mycelium, The Growing Pavilion.

Het bouwen met biobased materialen is gunstig voor de kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving. Grondstoffen als hennep, vlas, stro en hout zijn lichter dan staal en beton, waardoor het beter in aanmerking komt voor prefabricage en er minder transportbewegingen nodig zijn. Daarbij slaan biobased materialen CO2 op. Dit betekent dat CO2-neutraal bouwen met biobased materialen mogelijk is. De doelstelling is om structureel meer biobased materialen toe te passen in woningbouwprojecten, door stimuleringsmaatregelen in te voeren en het beleidsmatig te verankeren.

Thema 2

Geïndustrialiseerd conceptueel bouwen

Om de woningbouw te versnellen liggen er kansen voor het vergroten van conceptueel woningaanbod in combinatie met industriële productie. Bij industriële woningbouw vindt het leeuwendeel van het productieproces plaats in de fabriek. Dit zorgt voor minder bouwafval, bouwtijd en uitstoot van CO2. Verder zorgt deze manier van woningbouw voor minder transportbewegingen in de stad. Deze City Deal zet zich in om de woningbouw zo veel en zo snel mogelijk te automatiseren, zonder de diversiteit in het woningaanbod te verliezen.

Thema 3

Waarderings- en financieringsmodellen

Foto: Triodos Bank, ©Alexander van Berge.

De restwaarde van investeringen en materialen van vastgoed worden vaak in een bepaalde looptijd afgeschreven naar nul. Dat is vreemd, wanneer je bedenkt dat bepaalde materialen na deze looptijd nog van toegevoegde waarde zijn. Zeker in een circulaire economie. De ambitie is om circulair bouwen te waarderen, zodat de totale kosten en opbrengsten over de gehele levensduur – inclusief restwaarde en maatschappelijke kosten en baten – worden meegenomen in de financiering en waardering van vastgoed.

1 Biobased bouwen

Het bouwen met biobased materialen is gunstig voor de kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving. Grondstoffen als hennep, vlas, stro en hout zijn lichter dan staal en beton, waardoor het beter in aanmerking komt voor prefabricage en er minder transportbewegingen nodig zijn. Daarbij slaan biobased materialen CO2 op. Dit betekent dat CO2-neutraal bouwen met biobased materialen mogelijk is. De doelstelling is om structureel meer biobased materialen toe te passen in woningbouwprojecten, door stimuleringsmaatregelen in te voeren en het beleidsmatig te verankeren.

2 Geïndustrialiseerd en conceptueel bouwen

Om de woningbouw te versnellen liggen er kansen voor het vergroten van conceptueel woningaanbod in combinatie met industriële productie. Bij industriële woningbouw vindt het leeuwendeel van het productieproces plaats in de fabriek. Dit zorgt voor minder bouwafval, bouwtijd en uitstoot van CO2. Verder zorgt deze manier van woningbouw voor minder transportbewegingen in de stad. Deze City Deal zet zich in om de woningbouw zo veel en zo snel mogelijk te automatiseren, zonder de diversiteit in het woningaanbod te verliezen.

3 Waarderings- en financieringsmodellen

De restwaarde van investeringen en materialen van vastgoed worden vaak in een bepaalde looptijd afgeschreven naar nul. Dat is vreemd, wanneer je bedenkt dat bepaalde materialen na deze looptijd nog van toegevoegde waarde zijn. Zeker in een circulaire economie. De ambitie is om circulair bouwen te waarderen, zodat de totale kosten en opbrengsten over de gehele levensduur – inclusief restwaarde en maatschappelijke kosten en baten – worden meegenomen in de financiering en waardering van vastgoed.

Thema

Biobased bouwen

Bouwen met natuurlijke materialen om de milieu-impact van de bouw drastisch te verlagen en CO2 op te slaan.

Thema

Geïndustrialiseerd en conceptueel bouwen

Bouwsnelheid en bouwkwaliteit verhogen en bouwafval verminderen

Thema

Waarderings- en financieringsmodellen

Om circulair bouwen te versnellen