Een groene gevel beïnvloedt de temperatuur en zorgt voor verkoeling, produceert zuurstof en draagt bij aan luchtzuivering en biodiversiteit.

Het Coalitieakkoord is ambitieus: het kabinet wil een ‘duurzaam land’ dat klimaatneutraal, fossielvrij en circulair is. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor zo’n 40% van de totale CO2-uitstoot van Nederland en heeft daarmee een grote rol in het verduurzamen van ons land. 

In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen is de basis gelegd om de circulaire transitie in de bouw werkelijkheid te maken. Om dit doel te ondersteunen is de Biobased Campus opgezet in samenwerking met de Floriade, de wereldtentoonstelling in Almere van 14 april t/m 9 oktober 2022. De Biobased Campus is openbaar voor geïnteresseerden en kan gezien worden als een werkatelier en ontmoetingsplek. De campus op de Floriade biedt door het jaar heen lezingen en werksessies, waarbij inspireren, ontmoeten en samenwerken centraal staan. Het doel van deze campus is om de transitie naar een nieuwe bouwcultuur te stimuleren en faciliteren. Een nieuwe bouwcultuur waarin circulair, conceptueel en biobased bouwen centraal staan met als einddoel te bouwen met minimale milieu-impact.

Houd de onderstaande linkjes in de gaten voor meer informatie over de lezingen en werksessies van de Biobased Campus.