Leer meer over het kernteam van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen en kom in contact.

Hanna Lára Pálsdóttir

Projectleider werklijn Biobased Bouwen

Hanna Lára Pálsdóttir is programmaleider Ruimte voor Biobased Bouwen, een uitvoeringsprogramma van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Via de werklijn Biobased Bouwen maakt zij de koppeling met de enorme woningbouw- en renovatieopgave en de transitie naar een circulaire economie. Hanna Lára staat in haar kracht als ze mensen en middelen kan verbinden rondom urgente maatschappelijke thema’s die onze leefomgeving beter maakt.

Sybren Bosch

Inhoudelijk adviseur

Sybren Bosch is senior consultant bij Copper8, een adviesbureau die zich hard maar voor een circulaire economie. Hij heeft een achtergrond in innovatiewetenschappen en duurzame ontwikkeling en een persoonlijke fascinatie om de ‘spelregels’ van het systeem te veranderen, zodat duurzame keuzes de normale keuzes worden. Met veel ervaring en een kritische blik op het gebied van circulair bouwen en het begeleiden van inkoop- en aanbestedingstrajecten, is hij het inhoudelijk geweten van onze City Deal.

Jessica Broeders

Community manager

Jessica Broeders is het eerste aanspreekpunt van deze City Deal. Daarnaast is zij werkzaam als kennismanager bij Cirkelstad. Als onze community manager staat zij in direct contact met de partners, legt zij verbinding tussen hulpvragen, behoeften en de juiste kennis en expertise. Door het organiseren van bijeenkomsten, werkbezoeken en bijpraatuurtjes worden connecties gelegd, mooie voorbeelden in de spotlight gezet en inzichten vertaald naar de praktijk. Heb je een inhoudelijke vraag? Laat het weten aan Jessica.

Jip van Grinsven

Projectleider werklijn Waarderings- en financieringsmodellen

Jip van Grinsven werkt als consultant bij Alba Concepts dagelijks aan het versnellen van de transitie naar een circulaire bouweconomie, iets wat volgens Jip niet snel genoeg kan gaan. Als projectleider van de werklijn Waarderings- en financieringsmodellen coördineert zij diverse projecten en signaleert zij actief kansen. Daarnaast denkt Jip als inhoudelijk expert graag mee met waarderingsvraagstukken.

Koen Haer

Dealmaker

Koen Haer is dealmaker van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen en werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast de formele en financiële kant van de City Deal vindt hij het belangrijk om te laten zien wat er al mogelijk is door projecten te bezoeken. Materialen aanraken, een gebouw voor je zien en er echt doorheen kunnen lopen. Vervolgens brengt hij graag de partners bij elkaar om dit ook te realiseren.

Sanne van Deelen

Communicatieadviseur

Sanne van Deelen is de communicatieadviseur van de City Deal. Zij zorgt ervoor dat partners en andere betrokkenen op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen, via de maandelijkse nieuwsbrief, deze website en de LinkedIn pagina

Heb je zelf een nieuwtje of iets anders interessants waar wij iets mee kunnen? Mail Sanne via: sanne@citydealccb.nl

Imme Groet

Sustainability consultant

Imme Groet is trekker van de werklijn biobased bouwen en programmasecretaris bij Convenant Houtbouw MRA. Zij wordt het meest enthousiast van met zoveel mogelijk partijen werken aan het lange termijn doel: opschalen van biobased bouwen en hiermee de verduurzaming van de bouw. Hierbij is kennis delen en kennis uitwisselen tussen publieke partijen, private partijen en kennisinstellingen essentieel.