Waardevolle, modulair geproduceerde huizen van duurzame, herbruikbare en hernieuwbare materialen. Klimaatneutraal en helemaal passend in een circulaire economie: de grote verbouwing van Nederland.

Het geheel in 7 slides

Opgave

Nederland staat voor een enorme bouwopgave. We hebben plannen voor de bouw van 900.000 nieuwe woningen. Daarnaast moeten ongeveer 8 miljoen woningen in meer of mindere mate op korte termijn worden gerenoveerd.

Doelstelling 2030

De ambitie van deze City Deal is om ‘de grote verbouwing van Nederland’ te realiseren op een circulaire en conceptuele manier, met speciale aandacht voor biobased materialen. Dit gaat hand in hand met de doelstellingen voor 2030. Onze CO2– en stikstof uitstoot moeten voor 2030 respectievelijk met 55% en 50% omlaag (t.o.v. 1996) en het gebruik van primaire grondstoffen moet worden gehalveerd.

Visie 2050

Wij geloven in een volledig klimaatneutrale- en circulaire bouweconomie in 2050. Een visie die wij graag delen en uitdragen in drie verschillende thema’s (biobased bouwen, geïndustrialiseerd en conceptueel bouwen en waarderings- en financieringsmodellen) op drie verschillende schaalniveaus (project-, stad en regio- en systeemniveau).

Drie thema’s

We werken in deze City Deal aan drie thema’s binnen de werklijnen: biobased bouwen, geïndustrialiseerd en conceptueel bouwen en waarderings- en financieringsmodellen. We stimuleren het bouwen met natuurlijke materialen die CO2 kunnen opslaan. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor geïndustrialiseerd conceptueel bouwen, om zo de bouwsnelheid en -kwaliteit te verhogen en om bouwafval te verminderen. Binnen het derde thema werken we aan nieuwe financierings- en waarderingsmodellen voor vastgoed.

Projecten

Al onze partner-gemeenten dragen een project aan, welke we de komende jaren zo circulair en conceptueel mogelijk zullen realiseren. De City Deal ondersteunt partners bij het opstellen van circulaire en conceptuele ambities, de benodigde kennisvergaring en de uitvoering van deze circulaire projecten.

Stad en regio

We werken samen met steden en regio’s aan kennisuitwisseling en de afstemming van aanpak en beleid tussen onze partners en overige organisaties.

Systeem

Tot slot werken we samen op institutioneel niveau met beleidsmakers om te zorgen dat de ‘spelregels’ van het systeem veranderen. Zo maken we van circulair en conceptueel bouwen de standaard