Rapport en rekenmodel circulaire grond- en vastgoedexploitatie nu beschikbaar!

Er is behoefte aan een concreet rekenmodel waarmee de financiële impact van circulaire prikkels, op de grond- en vastgoedexploitatie inzichtelijk wordt gemaakt. Denk dan aan aspecten als circulaire materialisering, restwaarde en CO2 beprijzing. Dat blijkt uit gesprekken met partners vanuit de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen. Daarom zijn we daar als kernteam concreet mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een uitgebreid rapport en een praktisch rekenmodel waarmee partners concreet mee aan de slag kunnen.

Het model is een eerste, maar hele belangrijke stap om meer inzicht te krijgen in de verschillende kosten en baten van circulaire woningbouw, ten opzichte van de traditionele variant.

Vervolg
Als City Deal CCB zijn wij blij met deze eerste stap. Echter willen we dit een vervolg geven door het model te testen in de praktijk. Daarnaast willen we ook andere aspecten uit gaan werken, zoals bijvoorbeeld de impact van een gezonde leefomgeving op de exploitatie.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jip van Grinsven via jip@albaconcepts.nl