Werkconferentie Circulaire Bouweconomie levert mooie oogst voor gezamenlijke werkagenda

De werkconferentie van 25 januari 2023 heeft veel input opgeleverd voor een werkagenda om circulair bouwen in de sector daadwerkelijk te verankeren. Dat is de belangrijkste oogst van deze eerste gezamenlijke bijeenkomst vanuit Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Platform CB’23, City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, TKI Bouw en Techniek en Cirkelstad. De vijf organisaties presenteerden daarnaast een samenwerkingsmodel waarbij de onderlinge samenhang en focus centraal staan.

Vanuit een gezamenlijk belang, namelijk het verankeren van circulair bouwen in de sector, is deze werkconferentie georganiseerd. Met ruim 120 experts is er op woensdag 25 januari in DUS Utrecht gewerkt aan een zo volledig mogelijk overzicht aan acties en ervaringen. Meer dan voldoende input om tot een gezamenlijke werkagenda te komen.

De experts gingen aan de slag met de vraag hoe we circulair bouwen moeten gaan verankeren in beleid en wet- en regelgeving. Tegelijkertijd maakten zij ook inzichtelijk wat er op dit moment al mogelijk is om circulair te bouwen. “In feite zijn we hier een netwerk van netwerkorganisaties”, aldus Vincent Gruis, voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. “Deze samenwerking is dan ook essentieel voor de opschaling.” Volgens Gruis is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. “Wat is circulaire bouweconomie? Daar moeten we richting in zoeken. Dat hoort bij, wat ik altijd noem, het inrichten van het basiskamp”.

In werksessies is circulair bouwen vanuit verschillende invalshoeken aangevlogen zoals omgang met restmateriaal, milieu-impact, materiaalgebruik, adaptief vermogen en toxische materialen. Voor zowel gebouw, gebied als infra. De uitkomsten bieden input voor een gezamenlijke werkagenda die in april 2023 gepresenteerd wordt.

Na afloop van de werkconferentie was het enthousiasme over het verloop ervan groot. Hans Wamelink, voorzitter van het actieteam Circulair ontwerpen van Platform CB’23, keek terug op een geslaagde dag. “We zijn op de goede weg en moeten nu het peloton zien mee te krijgen. Vincent Gruis had het over het inrichten van een basiskamp. Ik geloof dat we dat wel hebben. We moeten nu vooral met elkaar gaan klimmen.”

Samenwerkingsmodel

Om de samenwerking tussen de organisaties structuur te geven, hebben de platforms een samenwerkingsmodel opgesteld. Per organisatie is gekeken wie op welk specifiek onderwerp de trekker is. Zo kunnen partijen die met circulair bouwen aan de slag zijn of willen, zien voor welk onderwerp ze in eerste instantie bij welke organisatie moeten zijn.  

In het model is het Transitieteam Circulaire bouweconomie trekker voor nationaal beleid, de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen voor opschaling, Platform CB’23 voor harmonisatie, TKI Bouw en Techniek voor innovatie- en kennisontwikkeling en Cirkelstad is de trekker voor leren en kennisdeling. Het onderwerp marktontwikkeling kan nog een trekker gebruiken. Heb je interesse om je bij deze samenwerking aan te sluiten? Mail Rutger Büch via rutger@cirkelstad.nl.