Economische missie klimaattechnologie naar België – inschrijven vóór 5 mei 2023

De Nederlandse ambassade in Brussel en het Nederlands Consulaat-Generaal in Antwerpen organiseren van 20 tot en met 22 juni 2023, een economische missie rond het thema klimaattechnologie. Het meerdaags programma bestaat onder meer uit maatwerk kennissessies en netwerkmogelijkheden voor bedrijven die zich actief bezig houden met het thema klimaat neutrale bouw. Met deze missie wordt een follow-up gegeven aan de succesvolle editie in mei 2022.

De inschrijftermijn is verlengd tot 5 mei!

Onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Deze missie vindt parallel plaats aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België. De missie staat onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher. Daarnaast is Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, zakelijk missieleider en begeleidt William van Niekerk, directeur TKI Bouw & Techniek, als privaat trackleider het programma van de bouwsector.

Dutch Belgian Climate Tech Forum
Als onderdeel van deze missie vindt de eerste editie van het Dutch Belgian Climate Tech Forum plaats in Brussel. Tijdens dit forum wordt kennis uitgewisseld over de transitie naar fossielvrije bouwmaterialen en bouwplaatsen, de rol van digitalisering bij verduurzaming van de bouw en over de voorwaarden die moeten worden gesteld om de transitie naar een klimaat neutrale bouweconomie te versnellen. Ook is er gelegenheid te spreken met vertegenwoordigers van de Europese Commissie om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op Europees niveau, zoals de aanpassingen in The Construction Products Regulation (CPR) en de implicaties van de EU-taxonomie. Het forum biedt een gevarieerd programma met informatieve break-outsessies voor dit vakgebied, én-op-een-matchmaking met mogelijke zakenpartners en netwerkgelegenheid met professionals uit de sector.

Het doel van deze missie is om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen België en Nederland te verstevigen met het oog op een duurzame toekomst. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot uiterlijk 5 mei 2023 inschrijven via www.rvo.nl/missiebelgie

Zie promofilmpje in de link

Waarom deelnemen?
Deze 3-daagse handelsmissie biedt City Deal partners volop gelegenheid om te netwerken, kennis te maken met marktkansen in ons buurland en in contact te komen met potentiële zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Tijdens de missie krijg je de kans om:

  • Je netwerk uit te breiden met belangrijke spelers in de Belgische markt en op Europees niveau;
  • Inzicht te krijgen in Belgische klimaattechnologie-ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof, bouw, landbouw en mobiliteit;
  • Deel te nemen aan sectorspecifieke maatwerkprogramma’s waar een op een matchmaking professioneel wordt verzorgd;
  • Kennis te delen met private- en publieke partners over groene waterstof, klimaatneutraal bouwen, duurzame mobiliteit en toekomstgerichte landbouw;
  • Te spreken met Belgische stakeholders over innovatieve oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering;
  • Marktkansen en mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken;
  • Mogelijke opdrachtgevers te ontmoeten.

Dit is vorig jaar zeer vruchtbaar gebleken, aangezien dit meerdere goede contacten én concrete opdrachten heeft opgeleverd!

Meer informatie? Plan een telefonische afspraak!
Ben je geïnteresseerd in het bovenstaande initiatief en wil je hier meer over weten? Plan dan nu alvast een (telefonisch) tijdslot in, zodat we samen in een kort telefonisch overleg bovenstaande kunnen bespreken!

Reserveer een (telefonisch) contactmoment via de volgende link.

Inschrijven
Ben je ervan overtuigd dat je deze kans niet wil missen?
Nederlandse organisaties kunnen zich tot 21 april 2023 inschrijven via de volgende link.

Meer informatie?
Ga naar www.rvo.nl/missiebelgie voor meer informatie of neem contact op met Jelle Kerstjens, via 06 – 82042650