ActieAgenda Circulair en Conceptueel Bouwen

In de partnersessie van 13 april hebben we nut en noodzaak van een routekaart verkend en jullie input opgehaald. De input van deze sessie heeft ertoe geleid dat het niet zozeer om een routekaart gaat, maar meer om concrete stappen die elke partij in de keten nu kan zetten, zodat we de opschaling van circulair en conceptueel bouwen kunnen versnellen. We hebben nu een stip op de horizon beschreven op basis van de projecten die we hebben doorgerekend en hebben vervolgens een actie-agenda opgesteld. De acties op deze agenda zouden binnen drie jaar afgerond moeten kunnen zijn.  

ActieAgenda-Circulair-en-Conceptueel-Bouwen