Cirkelstad Partnerdag 7 juni 2023

De Partnerdag vond ook dit jaar plaats op de perfecte locatie: de Mauritskazerne in Ede, een circulair gerenoveerde locatie met een rijke historie en dé food-ontmoetingsplek van Nederland. 

Zoals altijd startte de Partnerdag met het ‘formele’ deel, de algemene ledenvergadering.   Noor Huitema (Copper8) nam ons mee in de stand van zaken van Het Nieuwe Normaal. En tot slot presenteerden we ons nieuwe Collegeprogramma 2024-2026: Bouwen binnen planetaire grenzen voor iedereen; samen werken aan nieuwe routines.  

Vervolgens gingen onze partners in verschillende deelsessies in op uiteenlopende topics – 15 sessies in totaal! Ook vonden 9 partners hun weg naar het zeepkistje, waar ze hun circulaire ideeën en verzoeken pitchten.  

Zo lieten we ons inspireren door internationale, circulaire voorbeelden in Frankrijk en België en hoorden we hoe we internationale kansen kunnen benutten door Bas van de Westerlo (Volantis), Emma Diehl (City Deal CCB) en Christina Eickmeier (CHRITH architects).

Ook internationale mogelijkheden zoals de economische missie naar België op 20-22 juni 2023 passeerden de revue. En dat inspireert.  
 
De partners zagen veel mogelijkheden om vanuit Cirkelstad te brengen én te halen in een internationale context. Ook is een suggestie om een of meerdere voorbeeldprojecten met zowel de Nederlandse MPG te berekenen als met het equivalent uit een ander land.  
 
Frankrijk heeft hun rekenmethode (RE2020) recent aangepast en stuurt daarbij heel duidelijk op Low Carbon Design. Biogene CO2-opslag wordt hierin meegenomen en CO2-emissies nu worden zwaarder gewogen dan over 50 jaar. Daardoor komen biobased materialen heel gunstig naar voren – een groot verschil met de MPG.

De City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen helpt gemeentes invulling te geven aan circulaire gebiedsontwikkeling en nam ons mee in geleerde lessen vanuit het intervisietraject voor gemeenten. Onder leiding van Koen Haer (BZK) en Gertjan de Werk (Cirkelstad/City Deal CCB).