Uitnodiging: 7 juli 2023

Het College van Rijksadviseurs (CRa) en de gemeente Zwolle vieren op vrijdag 7 juli op het PROTO-festival (Hanzelaan 95B te Zwolle) twee mijlpalen graag met u. Als eerste een initiatief van het CRa waarbij drie ontwerpteams hun eindpresentaties houden van het ontwerpend onderzoek Biobased & natuurinclusief renoveren van corporatiebezit. Daarna maken de gemeente Zwolle en het CRa de winnaar van de Ontwerpprijsvraag biobased & natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle bekend!

 • Eindpresentaties renovatietraject woningcorporaties

Het renovatietraject woningcorporaties is een project binnen het programma ‘Een Nieuwe Bouwcultuur’, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased & natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om haalbare en opschaalbare plannen te ontwikkelen die vernieuwing en versnelling samen laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.
Het CRa startte samen met woningcorporaties een ontwerptraject naar het verduurzamen van hun bestaande voorraad. Aedes, de landelijke branchevereniging van woningbouwcorporaties in Nederland, is ook aangesloten bij dit traject.

 • Bekendmaking winnaar ontwerpprijsvraag

De Ontwerpprijsvraag biobased & natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle, die is uitgeschreven door de gemeente Zwolle, is de tweede prijsvraag binnen het programma ‘Een Nieuwe Bouwcultuur’. De gemeente Zwolle heeft architecten opgeroepen een ruimtelijk ontwerp te maken voor een bouwveld, passend in de gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt. Kijk voor meer informatie over de Ontwerpprijsvraag biobased & natuurinclusief bouwen op arche-lokaal.

Programma:

10.30 – 11.00        Inloop

11.00 – 12.30        Eindpresentaties biobased & natuurinlcusief renoveren corporatiebezit

 • Accolade & GEAR
 • Waterweg Wonen & PeetersenDaan met Maarten Schrama
 • ‘Thuis & Werkstatt

12.30 – 13.00        Lunch

13.00 – 14.30        Bekendmaking winnaar ontwerpprijsvraag Nieuwe Veemarkt Zwolle                   

 • In gesprek met wethouder Gerdien Rots en Francesco Veenstra.
 • Jannemarie de Jonge over belang van programma Nieuwe Boucultuur | biobased & natuurinclusief bouwen.
 • In gesprek met team Op Stelten!
 • In gesprek met team De Nieuwe Vezelmarkt groeit en bloeit.
 • In gesprek met team De Nieuwe Veenmarkt.
 • Bekendmaking winnaar.
 • Vooraankondiging ‘bouwers competitie’ in Leeuwarden.

14.30 – 15.30        Feestelijke afsluiting        

Wil je hier bij aanwezig zijn? Stuur dan voor 30 juni een mail aan postbus.rijksadviseurs@rijksoverheid.nl. Geef daarbij aan bij welke bijeenkomst(en) je aanwezig wilt zijn!