Van Leidse Ladder naar Landelijke ladder

Wil jouw gemeente het goede voorbeeld geven en andere partijen uitdagen en inspireren bij circulaire gebiedsontwikkeling? Zorg dan dat je erbij bent op 9 november! Gemeenten spelen een cruciale rol bij het realiseren van onze ambitieuze doelen op het gebied van klimaat, materiaal, stikstof en woningbouw. Het hoogwaardig en circulair inrichten van de openbare ruimte kan een belangrijke sleutel zijn bij het realiseren van deze doelen.

Circulaire gebiedsontwikkeling als kracht voor de openbare ruimte
Hoe kunnen we als gemeenten zelf circulaire gebiedsontwikkeling standaard maken? En hoe kunnen we marktpartijen uitdagen en inspireren om maximaal in te zetten op circulaire ambities? Door als gemeente het goede voorbeeld te geven, trek je ook bouwers en ontwikkelaars aan met dezelfde drive. Door actief in te zetten op circulaire inrichting van de openbare ruimte laat je zien dat je serieus bent en wat er voor jou, als gemeente, belangrijk is. Zo kan je samen optimaal invulling geven aan het gebied. Veel bouwers en ontwikkelaars hebben al ambitie op het gebied van circulair bouwen. Dit zien we zeker bij deelnemers van de City Deal. Tijd om door te pakken dus!

Stel hoge eisen en geef het goede voorbeeld
De gemeente Leiden heeft Circulaire Openbare Ruimte routekaarten en de Leidse Ladder ontwikkeld om invulling te geven aan haar ambities op circulair bouwen. De routekaarten geven inzicht in de weg naar 100% circulair uitvragen. En de ladder betreft hét monitoringssysteem voor circulariteit in de openbare ruimte, die je stap voor stap door het circulair werken en inrichten van processen binnen alle betrokken afdelingen gidst. Graag laten we je op de dag zien hoe deze Ladder werkt, hoe je je interne organisatie mee kunt nemen en verkennen we of en hoe we van de Leidse ladder een landelijke ladder kunnen maken.

Programma
9.30 Inloop
10.00 Opening door Wethouder Yvonne van Delft
10.10 Opening programmamanager Marijn Sauer
10.20 Opening Gido ten Dolle, manager ruimtelijke kwaliteit
10.30 Circulaire openbare ruimte routekaarten

11.00 Pauze

11.15 Leidse Ladder (monitoringssysteem)
11.45 Presentaties van projecten “Circulair gedaan”
12.15 Lunchpauze
13.15 Aan de slag met de Leidse Ladder
14.45 Pauze
15.00 Paneldiscussie
16.00 tot 17.30 Borrel

Schrijf je in
Wil je meer weten over de Leidse ladder en zelf hiermee aan de slag gaan? Schrijf je in via deze link!

Praktische informatie
Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden
Wie: Medewerkers en bestuurders (semi) overheidsinstellingen
Kosten: Gratis
Vervoer: Scheltema ligt op 10 minuten lopen van Leiden Centraal. Je auto parkeren kan onder andere in de Lammermarktgarage.

Vragen?
Neem contact op met Esmé Bosch (e.bosch3@leiden.nl).