Circulaire Bouw 2035 – Aanzet tot een toekomstperspectief

Sectorbreed is er behoefte aan een toekomstperspectief op het gebied van circulair bouwen. Hoeveel impact kunnen we daarmee realiseren, en wat is er aanvullend nodig? Een nieuwe verkenning Circulaire Bouw 2035 laat zien wat de potentie van circulaire strategieën is om bij te dragen aan een lager materiaalverbruik, minder milieu-impact en een lagere CO2-uitstoot. 

De conclusie? Tot en met 2035 is het mogelijk om met een circulaire economie van werken de CO2-uitstoot tot 40% te verlagen. Dit vraagt wel een inzet op zowel bouwtechnische ontwerp- en materiaalkeuzes, het actiever sturen op onze gebouwvoorraad en het versnellen van de verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie. Ook biobased bouwen, waar we vanuit onze City Deal op in zetten, levert een belangrijke bijdrage.