Circulaire prestaties woningconcepten – rapport City Deal

De bouw staat voor enorme uitdagingen. Tot 2030 moeten er 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Bij het realiseren van die nieuwe woningen moet het materiaalgebruik, de CO2-uitstoot en de stikstofuitstoot ongeveer worden gehalveerd. Daarnaast ligt er voor de bouwsector een grote renovatie-opgave voor de bestaande gebouwde omgeving. Circulair en conceptueel bouwen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van duurzaamheidsambities in de bouw. 

De circulaire en conceptuele manier van werken leidt tot snellere bouw, een beter voorspelbare bouwkwaliteit, minder bouwafval en efficiëntere logistiek. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat het realiseren van die ambities uitdagend is. Om de bestaande beleidsdoelstellingen te realiseren, is een enorme versnelling nodig in het veranderen van onze manier van bouwen. Ondanks een groei in het aantal industrieel geproduceerde woningen, is meer versnelling nodig in het verlagen van de MPG (milieuprestatie over de gehele levensduur) en de materiaalgebonden CO2-uitstoot (CO2-uitstoot van productie en bouw) van nieuwbouw. 

Met deze publicatie nodigen wij alle conceptontwikkelaars uit om hun woningen door te laten rekenen op de KPI’s van Het Nieuwe Normaal, zodat we met elkaar de verbeteringen kunnen realiseren die nodig zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Laat je uitdagen en doe mee aan deze transitie!