Biobased Campus: Bouwtransitie

Datum
22 apr 2022
Tijd
13:00 - 17:00
Afzender
City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen
Locatie
The Natural Pavilion op de Floriade: www.thenaturalpavilion.eu
Omschrijving

Let op: aanmelden is nodig om deel te nemen! Meld je aan via info@citydealccb.nl

We staan aan de vooravond van de grote verbouwing van Nederland. De komende jaren moet er flink gebouwd worden. Naast 900.000 nieuwe woningen, moeten ook 8 miljoen woningen worden verduurzaamd. De milieubelasting moet daarbij omlaag: de CO2 uitstoot met 60% en stikstof met 50%. Ook zullen we fossiele grondstoffen moeten inruilen voor hernieuwbare en biobased materialen. De bouwpraktijk die we in afgelopen eeuw hebben opgebouwd, is daarentegen ongeschikt om deze transities te ondersteunen. Bovendien zijn de maatschappelijke opgaven zo groot dat deze ruimtelijk gezien niet meer los van elkaar kunnen worden ingericht.

Hoe bouwen we de wereld van morgen op het fundament van gisteren? In de Biobased Campus kijken we naar de mogelijkheden om van richting te veranderen. Durven loslaten van knellende belangen en oude patronen, om zo samen vorm te geven aan de inrichting van het Nederland van morgen. We starten met het thema bouwtransitie, waarbij we gebiedsgericht en sectoroverstijgend kijken naar concrete voorbeelden – die ook te zien zijn op het Floriade terrein.

Programma

13.00          Tour bij Exploded View – op de Floriade (maximaal 25 deelnemers)
Lucas De Man (Biobased Creations) neemt je in een uur mee langs vier prachtige paviljoens en één biobased brug die samen het heden en de toekomst van biobased bouwen laten zien. Terwijl je rondloopt en de paviljoens en brug ontdekt vertelt Lucas over biobased materialen en circulaire bouwmethodes, maar ook over het systeem achter het nieuwe bouwen. Wat is er nu al mogelijk? Waar gaat het heen? Hoe gaan we de productie opzetten? Wat is de rol van de landbouw en wat betekent duurzaam en biobased bouwen voor het landschap? Wordt geïnspireerd en geprikkeld tijdens de biobased bouwen tour op de Floriade!

Vanaf 14:00 Kantine (maximaal 50 deelnemers)

Aan de hand van een gebiedscasus waar een start is gemaakt met een integrale transitie aanpak van biobased bouwen, gaan we met elkaar vervolgstappen zetten. Enkele inleiders nemen ons mee in de gebiedsvisie en -uitdagingen en de verschillende transitiedynamieken.

14.00          Welkom door Hanna Lára Pálsdóttir, programmaleider bij het ministerie van BZK

14.05          Opening door Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van BZK

14.15           Bouwtransitie: introductie thema door Atto Harsta, de Bouwcampus

14.30          ‘Van marge naar mainstream’ door Lucas de Man, directeur Biobased Creations

14.45          Bouwtransitie en geo-politiek door Robert Dijksterhuis, gezant duurzaam bouwen

15:00         Gebiedsontwikkeling Purmerend, Bob van de Zande, programmaleider Houtbouw MRA

15.15           Gesprek en ontmoeting disciplines

16.15           Plenaire afronding

16.30           Borrel

Doelgroep
  • Van 13:00 – 14:00 maximaal 25 deelnemers
  • Van 14:00 – 17:00 maximaal 50 deelnemers
Aanmelden