Biobased Campus: De grote verbouwing van Nederland

Datum
7 jul 2022
Tijd
13:00 - 17:00
Afzender
City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen
Locatie
The Natural Pavilion op de Floriade: www.thenaturalpavilion.eu
Omschrijving

Nederland is een welvarend land dat voorop wil lopen in de transitie naar een groene economie. Met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen sluiten we aan bij deze ambitie en werken we samen met onze partners aan de verduurzaming van Nederland.

De opgaven zijn groot en de ruimte is schaars. Het is duidelijk dat niet alles overal kan. Tot 2030 moeten 8 miljoen huizen worden na-geïsoleerd en per jaar 100.000 nieuwe woningen gebouwd. We streven naar een klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire inrichting met schone energievoorziening en groene industrie. Hoe kunnen we een leefbaar land ruimtelijke inpassen voor NU en in de TOEKOMST en wat is daarvoor nodig?

Op 7 juli verkennen we de ruimtelijke consequenties van circulair, conceptueel en biobased bouwen. We vragen ons af wat deze manier van bouwen voor onze toekomstige leefomgeving kan betekenen. Waar komen de opgaven bij elkaar? Waar liggen de (ruimtelijke) uitdagingen en kansen?

In de brief van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer wordt regie in het ruimtelijk domein op het nationaal niveau aangekondigd. Daarin wordt gesteld dat water en bodem leidend zijn. Wat zijn noodzakelijke keuzes die we moeten maken ten opzichte van wateroverlast, verdroging en terugdringen van de biodiversiteit? Zijn er mogelijke consequenties voor het realiseren van de woningbouwopgaven? Kan biobased (ver)bouwen daarin wat betekenen? Waar moeten we bij de stapeling van opgaven op letten, ook regionaal? En hoe kan zo de complexe puzzel van opgaven tot circulaire en biobased oplossingen leiden? Dat zijn vragen en onderwerpen die we in deze Biobased Campus met elkaar bespreken en verdiepen.

Programma

13.00 Tour bij Exploded View – op de Floriade (maximaal 25 deelnemers)

Gerben Tuin neemt je in een uur mee langs vier prachtige paviljoens en één biobased brug die samen het heden en de toekomst van biobased bouwen laten zien. Terwijl je rondloopt en de paviljoens en brug ontdekt vertelt Gerben over biobased materialen en circulaire bouwmethodes, maar ook over het systeem achter het nieuwe bouwen. Wat is er nu al mogelijk? Waar gaat het heen? Hoe gaan we de productie opzetten? Wat is de rol van de landbouw en wat betekent duurzaam en biobased bouwen voor het landschap? Wordt geïnspireerd en geprikkeld tijdens de biobased bouwen tour op de Floriade!

Vanaf 14:00 Kantine (maximaal 50 deelnemers)

> Welkom door moderator David van Zelm van Eldik, programmaleider ministerie van BZK

Opening door directeur Ruimtelijke Ontwikkeling Olger van Dijk (ovb), ministerie van BZK
Introductie thema ‘De grote verbouwing van Nederland’ en Biobased Campus door Hanna Lára Pálsdóttir

> Presentatie Stapelkaart: de verbanden tussen opgaven in het fysieke domein. Elien Wierenga, beleidscoördinator bij het ministerie van BZK

> Verhalen vanuit de praktijk Maarten Markus, Manager Duurzaamheid AM en Rutger Büch programma- en verandermanager bij Cirkelstad

> Governance, in gesprek met
Suzanne Potjer, Chief Exploration Officer (CXO) bij de Agenda Stad
Gertjan de Werk, projectleider City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen
Birgitta Rottmann, adviseur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

> Plenair gesprek met de zaal

> Reflectie en afsluiting

> Borrel

Doelgroep
  • Van 13:00 – 14:00 maximaal 25 deelnemers
  • Van 14:00 – 17:00 maximaal 50 deelnemers
Aanmelden