Biobased Campus: Woningbouw

Datum
12 mei 2022
Tijd
13:00 - 17:00
Afzender
City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen
Locatie
The Natural Pavilion op de Floriade: www.thenaturalpavilion.eu
Omschrijving

Let op: aanmelden is nodig om deel te nemen! Meld je aan via info@citydealccb.nl

Nederland staat voor de opgave om in de komende jaren het hoge woningtekort in te lopen. Dit vraagt om een bouwproductie van 90.000 tot 100.000 woningen per jaar. Tegelijkertijd verandert het klimaat en zijn er grote duurzaamheidsopgaven, waaronder het reduceren van de CO₂-uitstoot, de transitie naar een circulaire economie en het terugdringen van stikstofemissies. Met een traditionele manier van bouwen gaat het ons niet lukken om deze uitdagingen te combineren. Meer industriële productie van conceptmatige woningen maakt het mogelijk om de woningbouw zowel betaalbaar als duurzaam manier te versnellen. Dit vraagt echter wel om een andere benadering van gebiedsontwikkeling en woningbouw door zowel Rijk, gemeenten, woningcorporaties als ontwikkelaars. In hoeverre kan geïndustrialiseerd conceptueel bouwen voorzien in de transitie naar een duurzaam land? In hoeverre is het mogelijk om de gewenste diversiteit aan type woningen en woonmilieus te realiseren? Waar liggen kansen en mogelijkheden voor biobased bouwen? Is geïndustrialiseerd conceptueel bouwen te combineren met architectonische en ruimtelijke kwaliteit?

De Biobased Campus op 12 mei gaat o.a. in op deze vragen. Lukt het om met een integrale blik naar de woningopgaven te kijken? Zijn we bereid om nieuwe paden te verkennen? Samen te werken? En de enorme woningbouwopgave als katalysator in te zetten voor een duurzaam land, het Nederland van morgen?

Voorlopig programma

13.00          Tour bij Exploded View – op de Floriade (maximaal 25 deelnemers)
Lucas De Man (Biobased Creations) neemt je in een uur mee langs vier prachtige paviljoens en één biobased brug die samen het heden en de toekomst van biobased bouwen laten zien. Terwijl je rondloopt en de paviljoens en brug ontdekt vertelt Lucas over biobased materialen en circulaire bouwmethodes, maar ook over het systeem achter het nieuwe bouwen. Wat is er nu al mogelijk? Waar gaat het heen? Hoe gaan we de productie opzetten? Wat is de rol van de landbouw en wat betekent duurzaam en biobased bouwen voor het landschap? Wordt geïnspireerd en geprikkeld tijdens de biobased bouwen tour op de Floriade!

Vanaf 14:00 Kantine (maximaal 50 deelnemers)

14:00
Welkom door moderator Hanna Lára Pálsdóttir, programmaleider bij het ministerie van BZK

Opening door Isabel van de Geer, afdelingshoofd woningbouwbeleid bij het ministerie van BZK

Woningbouw: introductie thema door Atto Harsta van de Bouwcampus

14:30
Bouwinnovatie: duurzaam én betaalbaar door Huub Keizers van Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) en het voorbeeld van Ketentransitie Biobased Bouwen door Mark Spetter (Flevoland)

15:00
Woningbouw: kwantiteit vs. kwaliteit met o.a. Flip ten Cate van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

15:30
Verhalen vanuit de praktijk

15:45
Plenair gesprek

16:00
Reflectie en afsluiting

16:30
Borrel

Doelgroep
  • Van 13:00 – 14:00 maximaal 25 deelnemers
  • Van 14:00 – 17:00 maximaal 50 deelnemers
Aanmelden