Bouwen met biobased materials

Datum
8 nov 2022
Tijd
13:00 - 14:30

INNOvember “Innoveren doen we samen”

Afzender
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Locatie
Online
Omschrijving

In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn: zo worden grondstoffen efficiënter gebruikt. Een belangrijke stap in dit proces is ons gebruik van primaire grondstoffen halveren in 2030. De Nederlandse bouwsector is grootgebruiker van primaire grondstoffen en kan aan deze halvering bijdragen door ‘biobased’ te bouwen. In deze sessie zullen we ingaan op de volgende vragen:

  • Hoe krijg je een verbinding tot stand tussen landbouw en bouwsector?
  • Welke instrumenten zet BZK in om ontwikkelingen in de markt te stimuleren?
  • Hoe werken de carbon credits? Welke rol heeft de overheid?

Er zullen verschillende voorbeeldprojecten worden gedemonstreerd uit de Buyer group bio based bouwmaterialen vanuit Rijksvastgoedbedrijf, RVO, gemeente Amsterdam en de Floriade.

Landbouwtransitie faciliteert duurzame bouwsector
De landbouw kan CO2 oogsten in de vorm van biomassa, zo levert een hectare miscanthus 35 ton stored carbon op. De meeste gewassen hebben een lage stikstokbehoefte en passen in de omvorming naar een landbouw die in balans is met de omgeving. De opbrengst per hectare is vaak nog te gering om die transitie vanzelf te laten gebeuren. Aanvullende financiering kan komen door carbon credits, waarmee wel een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is.
Biobased bouwmaterialen hebben als aanvullend voordeel dat ze 1,2x zoveel carbon uitstoot voorkomen door substitutie van fossiele bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld steenwol.

Sprekers

Atto Harsta (De Bouwcampus) en Hanna Lára Pálsdóttir (MinBZK)

Moderators

Mart Smulders en Pim van Leeuwen

Doelgroep

Iedereen is welkom

Kosten
Gratis
Meer informatie
Aanmelden