NOVI conferentie 2022

Datum
18 mei 2022
Tijd
10.00 tot 17.00 uur
Afzender
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Locatie
Congrescentrum NBC Nieuwegein
Omschrijving

In het programma wordt er aandacht besteed aan de ruimtelijke kant van het nieuwe regeerakkoord. Hoe wordt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geactualiseerd en aangescherpt? Hoe kunnen bedrijven hierop inspelen? En wat betekent versterking van de uitvoeringskracht voor overheden?

Vanuit de City Deal organiseren wij een workshop van 13:15 tot 14:15. In deze sessie laten we voorbeelden zien van hoe de City Deal Circulair & Conceptueel Bouwen als een katalysator werkt. Met ruim 100 ondertekende dealpartners zorgen we er samen voor dat de ‘grote verbouwing van Nederland’ ook de ‘goede verbouwing van Nederland’ wordt. Dat Nederland een duurzaam land wordt waarbij we nu en in de toekomst gezond en leefbaar kunnen wonen.

Klik hier voor meer informatie.

Doelgroep

Bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en experts die te maken hebben met de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland.

Meer informatie