Adviesroute naar een circulaire economie voor de bouw

Wat is een circulaire bouweconomie? Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden en een poging daartoe kan leiden tot eindeloze discussies. Tegelijkertijd willen we wel in 2050 een circulaire bouweconomie gerealiseerd hebben. In eerste instantie was dat om het gebruik van primaire grondstoffen terug te brengen. Later is het besef gegroeid dat een circulaire bouweconomie op een meer fundamenteel niveau bezien een middel is om een duurzame bouweconomie tot stand te brengen. Naast het voorkomen van grondstoffenuitputting en het anticiperen op leveringsrisico’s van materialen, moet een circulaire economie leiden tot een bouwpraktijk die geen schade toebrengt aan ons milieu. Vanuit dat oogpunt heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie het voorliggend advies geformuleerd.