Circularity Gap Report voor de gebouwde omgeving in Nederland

Met een recyclings- en hergebruikpercentage van 88% lijkt Nederland een koploper op het gebied van circulariteit. Toch is er nog vaak sprake van recycling naar laagwaardige toepassingen, zoals funderingsmaterialen. Ongeveer 8% van de hergebruikte materialen is circulair en krijgt dus een gelijkwaardige of verbeterde toepassing in het bouwproces. Dit blijkt uit het Circularity Gap Report voor de gebouwde omgeving in Nederland, op initiatief van Circle Economy. Het onderstaande rapport toont concrete oplossingen om toe te werken naar een volledig circulaire bouwsector.