Essay Biobased Bouwen, de bomen & het bos 2022

Het idee is zowel hip als oeroud, zowel simpel als slim, zowel rationeel als spiritueel – en het zou een enorm probleem kunnen oplossen: bouwen met hout. 

In het kader van De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), het Nationale Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie en de Nationale Bossenstrategie verkent het Rijk de mogelijkheden van biobased bouwen. Onze City Deal, waaronder deze verkenning valt, is inmiddels door ruim 100 partners ondertekend. Steeds meer gemeenten, provincies, burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties lopen warm voor circulair en biobased bouwen. 

Maar waar moet al dat hout voor nieuw- en verbouw vandaan komen? Is Nederland wel klaar voor een vorm van biobased bouwen, waarbij bomen en vezels bewust worden opgekweekt om als bouwmateriaal te worden ingezet? In het onderstaande essay verkent de essayist Marjan Slob deze vragen op een open manier. Het is de uitdrukking van een zoektocht naar een nieuwe relatie tussen stad en land.