De businesscase van reststromen uit de tuinbouw voor biobased bouwen

Bij de teelt van groenten in kassen, zoals tomaten en paprika, komt restmateriaal vrij. Momenteel wordt dit restmateriaal grotendeels gecomposteerd of verbrand, terwijl het ook geschikt is om bouwmateriaal van te maken!

De Natuurverdubbelaars brachten in kaart wat het verdienvermogen is van het verwaarden van deze reststromen tot bouwmateriaal, in opdracht van Alba Concepts en Building Balance. Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment geen tot zeer weinig hoogwaardige verwerking plaatsvindt van deze reststromen. Momenteel wordt zelfs betaald voor het afvoeren van deze reststromen.

Er is wel interesse vanuit de industrie voor het verwaarden van het restmateriaal tot bouwmateriaal. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het wenselijk. Tijdens de teelt van de gewassen wordt namelijk CO₂ opgeslagen in de biomassa. Waar deze weer vrijkomt bij compostering of verbranding, wordt deze CO₂ bij verwerking tot biobased bouwmateriaal langdurig vastgelegd in het materiaal. Hiermee wordt dus koolstof voor lange tijd uit de atmosfeer gehouden en levert de verwerking een bijdrage aan het klimaat.

Geïnteresseerd in de factsheet? Download hem hier!