Groene Huisvesters: publicaties over circulair bouwen

Twee voor de prijs van één. Dat is de gedachte. Woningcorporaties bezitten momenteel zo’n 2,3 miljoen woningen en er ligt een aanzienlijke bouwopgave. Wij kunnen door circulair (ver)bouwen een enorme bijdrage leveren aan de Rijksbrede circulaire doelstellingen. Maar ook onze klimaatdoelstellingen en het verlagen van de milieu-impact van de gebouwde omgeving zijn gebaat bij circulair bouwen.

Om woningcorporaties te helpen bij deze opgave heeft Groene Huisvesters in opdracht van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de onderstaande publicaties gemaakt. Deze publicaties zijn onderdeel van een reeks bouwstenen ‘Corporaties en circulariteit’. Klik op de onderstaande linkjes en bekijk de publicaties per thema.