Handreiking Circulair bouwen stimuleren met Omgevingswet: instrumenten en toepassingen 2022

De meeste gemeenten in Nederland hebben een woningbouwopgave én ambities op het gebied van circulariteit. Vanwege de invoering van de Omgevingswet zijn veel gemeenten momenteel druk met het opnieuw formuleren en uitwerken van ambities.

Specifiek op het gebied van de Omgevingswet worstelen veel gemeenten met de invulling van circulair bouwen en het inzetten van de verschillende instrumenten. Wat mag wel en wat mag niet? Waar dient elk instrument voor en hoeveel invloed heb je daarmee op de markt? Dit en meer lees je in onze nieuwe handreiking.