Handreiking circulaire prestatieafspraken: het laaghangend fruit 2021

De handreiking circulaire prestatieafspraken: het laaghangend fruit biedt gemeenten en woningcorporaties inzicht in circulaire prestatieafspraken. De afspraken zijn zo opgesteld, dat ze als praktisch voorbeeld kunnen dienen bij het bespreken en opstellen van eigen prestatieafspraken.

In totaal worden zes prestatieafspraken behandeld, van het circulair verwerken van sloopafval tot het niet toepassen van toxische materialen bij de nieuwbouw van woningen. Iedere afspraak volgt eenzelfde structuur. Zo wordt iedere afspraak uitgelegd, behandeld op relevantie, gespiegeld aan praktische voorbeelden en tenslotte gerelateerd aan Het Nieuwe Normaal.