Handreiking Opdrachtgeverschap Circulaire Woningconcepten

Bron

Bouwen met circulaire woonconcepten heeft de toekomst. Het versnelt woningbouw, maakt woningen betaalbaar en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen waar we met elkaar voor staan. Dit betekent een andere manier van bouwen en een andere rol van opdrachtgevers.

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars de transitie naar Circulaire Woningconcepten versnellen?

Deze handreiking geeft aan waar en wanneer gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars (opdrachtgevers) circulaire woningconcepten in hun beleid en uitvoering kunnen toepassen en geeft hiervan voorbeelden. In  6 stappen helpt de handreiking opdrachtgevers van Visie en beleid, via Planoriëntatie, Contract en Vergunningverlening naar Realisatie en Exploitatie. De digitale handreiking staat vol met voorbeelden en links naar handige documenten.

De handreiking bestaat uit 3 versies: voor gemeenten, woningcorporaties en voor ontwikkelaars. Klik op de button hieronder om naar de gewenste handreiking te gaan (link opent in een nieuw venster).