Het Nieuwe Normaal 0.3

Vanuit Cirkelstad is een nieuwe versie van Het Nieuwe Normaal gepresenteerd: het raamwerk HNN 0.3. Onder meer Alba Concepts, TU DelftMetabolic en Copper8 werken mee aan de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal. Dit moet de nieuwe ‘norm’ en eenduidige taal op het gebied van circulair bouwen worden.

In oktober 2023 wordt Het Nieuwe Normaal gepresenteerd: een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Die nieuwe ‘norm’ wordt bepaald op basis van praktijkprojecten. De onderwerpen vanuit het raamwerk van Het Nieuwe Normaal vormen tevens de basis voor een eenduidige taal op het gebied van circulair bouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

In de periode tot eind 2023 wordt de systematiek doorontwikkeld op basis van praktijkervaringen vanuit projectevaluaties en voortschrijdend inzicht. Die doorontwikkeling gaat zowel over het raamwerk met onderwerpen en indicatoren als over de gewenste prestatieniveaus: de uiteindelijke ‘norm’. Op onderwerpen die nog relatief nieuw of onbekend zijn, werken we toe naar een ‘indicatie’ voordat we bepalen om hier wel of geen ‘norm’ op te stellen.

Raamwerk HNN 0.3

Het nieuwe raamwerk is een doorontwikkelde versie van het eerder gepubliceerde HNN 0.2. De aanscherping is gedaan met een team vanuit experts, waarbij het raamwerk en de indicatoren kritisch tegen het licht zijn gehouden door wetenschappers vanuit de TU Delft. Het raamwerk HNN 0.3 is de basis voor de uit te voeren projectevaluaties in 2022. Op basis van de inzichten uit deze projectevaluaties kan opnieuw een aanscherping van de indicatoren en de ambitieniveaus worden gedaan. In de Leidraad HNN 0.3 Gebouw wordt het raamwerk inhoudelijk toegelicht.

In deze video neemt Noor Huitema van Copper8, een van de andere ontwikkelaars van Het Nieuwe Normaal, je mee in een presentatie over HNN.

Samen Versnellen-programma

De ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal komt voort uit het Samen Versnellen-programma, waarin zes grote opdrachtgevers gezamenlijk leren op het gebied van circulair bouwen. Binnen het Samen Versnellen-programma worden inzichten gedeeld en ervaringen uitgewisseld. De partijen hebben gezamenlijk afgesproken om toe te werken naar ondertekening van Het Nieuwe Normaal eind 2023.

Meer weten? Neem contact op met Sybren Bosch.