Houtbouwkaart 2022-2023 Metropoolregio Amsterdam

Waar niet-hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, of biobased materialen, met in het bijzonder hout, bieden een totaaloplossing voor het (her)ontwikkelen van ‘future proof’ gezonde en leefbare buurten en wijken.

In 2025 wordt één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam van hout gemaakt. Dat is het streven van de ‘Green Deal Convenant Houtbouw’. Op deze kaart vind je een overzicht van gerealiseerde, in aanbouw zijnde en geplande houtbouwprojecten welke volledig of voor een groot deel uit hout en andere biobased materialen bestaan. Goed voorbeeld doet goed volgen!