Inspiratieboek biobased en natuurinclusief bouwen

Dit inspiratiedocument geeft een overzichtelijk en informatief beeld van al bestaande mogelijkheden in biobased bouwen. Het is een aanvulling op de Strategische verkenning biobased bouwen (2020), dat ingaat op de kansen en obstakels voor biobased bouwmaterialen. Informatief, maar ook prikkelend! Zeker het lezen waard.

Inspiratieboekbiobasedennatuurinclusiefbouwen