Koplopers in de woningbouw

Inventarisatie en analyse van woongebouwen met een (zeer) lage MPG

Circulaire woningbouw is al goed mogelijk, maar komt nog niet optimaal tot uitdrukking in de MPG. In de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) adviseerde het PBL om de doelstellingen richting 2030 specifieker en concreter te maken. Het Transitieteam van de Circulaire Bouweconomie ziet het ophalen van inzichten uit koploperprojecten als een effectieve stap bij het concreet krijgen van doelen. W/E adviseurs voerde het onderstaande onderzoek uit voor de woningbouw. Koplopers zijn in dit onderzoek gedefinieerd als bouwwerken met een (zeer) lage MPG. Uit dit onderzoek volgen de volgende strategieën voor realisatie van een (zeer) lage MPG:

  • Toepassen van producten met een lage Milieu Kosten Indicator (MKI)
  • Toepassen van hergebruikt of gerecycled materiaal
  • Toepassen van hernieuwbaar (biobased) materiaal
  • Langere gebouwlevensduur
  • Losmaakbaar en modulair bouwen