Leidraad duurzame nieuwbouw Amersfoort 2021

CO₂-reductie en overstappen op duurzame bronnen van warmte en energie. Realiseren van een circulaire (bouw) economie. Het aanbieden van nieuwe, duurzame vormen van mobiliteit én de inrichting van een klimaatbestendige, groene en gezonde stad. Het toekomstbestendig maken van een stad is niet niks!

De gemeente Amersfoort wil voorkomen dat deze opgaven nóg groter worden. Daarnaast biedt nieuwbouw kansen om deze opgaven te realiseren. Samen met ontwikkelaars, corporaties en andere stakeholders onderzoekt de gemeente hoe nieuwbouw een impuls kan zijn en kan bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de stad.

Het doel van de onderstaande leidraad is om in komende projecten zo vroeg mogelijk het gesprek te voeren over de duurzaamheidsopgaven en te bepalen hoe het project hieraan kan bijdragen. Dit document helpt om dit gesprek te voeren en schept duidelijkheid over wat er wanneer van elkaar wordt verwacht. Daarnaast wil de gemeente anderen inspireren ten behoeve van optimale duurzame projectontwikkeling. De leidraad Duurzame Nieuwbouw is bedoeld voor projectmanagers, ontwikkelaars en adviseurs in gebiedsontwikkeling en nieuwbouw.