Materiaalstromen in de bouw en infra

EIB Materiaalstromen in de bouw en infra

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om een circulaire economie te bewerkstelligen in 2050. De (tussen)doelstelling voor de bouw is om 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te realiseren in 2030 en om in 2050 100% secundaire en hernieuwbare (gerecyclede en biobased) materialen toe te passen. Om de transitie te monitoren en bij te kunnen sturen, is het noodzakelijk de uitgangssituatie op een kwantitatieve manier vast te leggen.

In het onderstaande geactualiseerde (april ’22) document vind je nieuwe inzichten over de huidige materiaalstromen in de bouw en infrastructuur. De studie schetst een beeld van de uitgangssituatie van de productie, materiaalstromen, Milieukostenindicator (MKI) en CO2-emissies in de bouw voor 2019. Daarnaast wordt een doorkijk naar 2030 en 2050 gegeven.