Onderzoeksrapport ‘Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen te kunnen waarderen’

Dit rapport onderzoekt op welke manier de CO2-opslag van biobased bouwmaterialen over de hele levenscyclus kan worden gewaardeerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft toegezegd aan de Kamer om een voorstel te doen hoe de tijdelijke opslag van CO2 in biobased materialen kan worden gewaardeerd in de nationale systematiek van het bepalen van een milieuprestatie van een bouwproduct. Dit onderzoek is daarin de eerste stap en betreft vaststellen van de technische mogelijkheid van een waardering.