Ontwerpend onderzoek Biobased (ver)bouwen: drie casestudies

Wat leveren biobased gewassen op voor de boer en voor het landschap?

We werken toe naar een circulaire samenleving. Eén van de strategieën om deze transitie te realiseren is om minerale en fossiele grondstoffen te vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Dit noemen we ook wel ‘biobased’ grondstoffen. Het gebruik van deze grondstoffen in de bouw is noodzakelijk voor ons doel, maar kan de teelt van biobased bouwmaterialen ook bijdragen aan het landschap? En kan de boer er een boterham mee verdienen? In opdracht van het rijk en verschillende provincies (Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland) hebben adviesbureaus Natuurverdubbelaars en BOOM Landscape ontwerpend onderzoek gedaan naar kansen bij de teelt van biobased bouwmaterialen.

De onderstaande onderzoeken zijn onderdeel van een breder traject met in totaal drie casestudies in verschillende provincies.

1 – Ontwerpend onderzoek biobased (ver)bouwen in Groot Haarzuilens (provincie Utrecht)

2 – Ontwerpend onderzoek biobased (ver)bouwen in het veenweidegebied (provincie Zuid-Holland)

3 – Ontwerpend onderzoek biobased (ver)bouwen akkerbouwgebied op kleigrond (nog niet online).

Voor meer informatie over het eerste onderzoek, klik hier. Voor meer informatie over het onderzoek in het veengebied, klik hier.