Programma Mooi Nederland 2022

Het programma Mooi Nederland is op 6 juli 2022 gelanceerd. Het programma heeft als hoofddoel: ruimtelijke kwaliteit centraal stellen in de aanpak van maatschappelijke opgaven, op de korte én lange termijn. Het programma biedt voor de nationale opgaven perspectief op oplossingen met ruimtelijke kwaliteit en samenhang tussen de transitieopgaven.

In dit programma wordt de link gelegd met de City Deals Circulair en Conceptueel Bouwen, Openbare Ruimte, Ruimte voor Lopen, Slimme Stad, Energieke Wijken, Vitale Binnensteden en de interbestuurlijke Erfgoeddeal.