Strategische verkenning: Ruimte voor Biobased Bouwen 2020

De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden van bouwen met natuurlijke materialen toegenomen door nieuwe inzichten en productiemethoden. Er wordt volop geëxperimenteerd met biobased bouwen, maar de ervaringen zijn nog fragmentarisch.

Deze Strategische Verkenning Ruimte voor Biobased Bouwen is bedoeld om de beschikbare kennis over bouwen met natuurlijke materialen bij elkaar te brengen – en tegelijkertijd een opmaat te geven voor de ontwikkeling van een visie en roadmap voor een duurzamere bouwsector in Nederland.