Tenderen voor circulaire woningbouw: inspiratie en praktische handvatten voor gemeenten

Bron

We staan in Nederland voor een enorme uitdaging om meer en sneller te gaan bouwen en tegelijk een duurzaamheidsopgave te realiseren. En het moet ook nog haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar zijn. De ‘Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw’ geeft gemeenten tips en praktijkvoorbeelden om via tenderen te sturen op een lage milieu-impact, in samenwerking met de markt. De handreiking biedt 10 lessen, 20 tips en 11 voorbeelden uit de huidige praktijk. Een mix van laagbouw en hoogbouw, grote en kleine gemeenten en diverse inschrijvende marktpartijen die laten zien dat circulair bouwen leidt tot goede, comfortabele en mooie woningen. De handreiking is een uitgave van Transitieteam Circulaire Bouweconomie, ontwikkeld door Merosch in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De onderstaande handreiking laat zien dat circulair uitvragen met een lage MPG kan, dat gemeenten hier al ervaring mee opdoen, wat we van die voorbeelden kunnen leren en hoe gemeenten dat het beste kunnen aanpakken. Handige informatie voor wethouders, projectleiders en inkopers van gemeenten, maar ook voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en bouwers. Nu al werken met een lage MPG betekent ook een voorsprong voor de koplopers!