Gideon: Verkenning & Advies MPG-MKI-stelsel

Bron

De IPCC-rapporten zeggen het continu, als we zo doorgaan, gaan we de opwarming van de aarde niet onder de 1,5 graad houden, met alle desastreuze gevolgen die daarbij komen kijken. Om voor de Nederlandse bouwsector te kunnen voldoen, of eigenlijk in de buurt te komen van het behalen van de klimaatsdoelstellingen, zal er de komende jaren effectief gestuurd moeten worden op het verlagen van de CO2-impact tijdens het initiële bouwproces. Het sturingsinstrument voor milieuprestaties in de bouw is wettelijk geborgd met het stelsel van de Nationale Milieudatabase (NMD), Milieuprestatie Gebouwen (MPG) en Milieukostenindicator (MKI).

Dit huidige stelsel biedt een goede basis om te sturen op de milieuprestaties maar laat nu belangrijke steken vallen waardoor niet wordt gestuurd op de impact NU. Vanuit Gideon – building transition tribes, horen we van zowel onze koplopers als experts kritische geluiden en aanvullende behoeften. Daarom hebben Sybren Bosch (Copper8/City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen), Mantijn van Leeuwen (NIBE) en David Anink (W/E-adviseurs) het voortouw genomen. Samen met 30 professionals van 20 verschillende partijen in de bouwsector (van grote bouwers en ontwikkelaars tot TNO en TU Delft) zijn zij gekomen tot een verkenning én een advies voor de overheid op de doorontwikkeling van het MPG-MKI-stelsel: