Een modern tiny house van hout en andere duurzame materialen, energie-neutraal, CO2-besparend om de ecologische voetafdruk van 'wonen' te verkleinen.

We staan aan de vooravond van een grote verbouwing van Nederland. We willen de komende jaren 900.000 nieuwe woningen bouwen en miljoenen woningen worden gerenoveerd. Daarnaast heeft Nederland de ambitie om in 2050 te draaien op een volledig circulaire economie. Waarbij in 2030 onze CO2-uitstoot met 55% is verlaagd en ons primaire grondstofverbruik met de helft is afgenomen. Vanuit de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen pleiten we ervoor dat deze ‘grote verbouwing van Nederland’ ook de ‘goede verbouwing van Nederland’ wordt, namelijk klimaatneutraal en circulair! 

Deze City Deal draagt hieraan bij door onze partners – bestaande uit ministeries, provincies, gemeenten, bedrijfsleven, woningcorporaties en kennisinstellingen – bij elkaar te brengen, bewijslast te creëren voor circulair bouwen op basis van praktijkervaringen én een actieve link met beleid te maken. 

Agenda Stad

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden.