Team - Imme Groet

Imme Groet

Sustainability consultant

Imme Groet is trekker van de werklijn biobased bouwen en programmasecretaris bij Convenant Houtbouw MRA. Zij wordt het meest enthousiast van met zoveel mogelijk partijen werken aan het lange termijn doel: opschalen van biobased bouwen en hiermee de verduurzaming van de bouw. Hierbij is kennis delen en kennis uitwisselen tussen publieke partijen, private partijen en kennisinstellingen essentieel.