Team - Sybren Bosch

Sybren Bosch

Inhoudelijk adviseur

Sybren Bosch is senior consultant bij Copper8, een adviesbureau die zich hard maar voor een circulaire economie. Hij heeft een achtergrond in innovatiewetenschappen en duurzame ontwikkeling en een persoonlijke fascinatie om de ‘spelregels’ van het systeem te veranderen, zodat duurzame keuzes de normale keuzes worden. Met veel ervaring en een kritische blik op het gebied van circulair bouwen en het begeleiden van inkoop- en aanbestedingstrajecten, is hij het inhoudelijk geweten van onze City Deal.