We hebben geen woningtekort, maar een woon-organisatievraagstuk. We hebben geen woningtekort, maar een woon-organisatievraagstuk

WP editor? Biobased bouwen staat nog in de kinderschoenen. (Ontwerp)processen voor nieuwe grondstoffen als hennep, vlas, algen, schimmels, stro, hout zijn anders. Deze biobased materialen zijn lichter dan conventionele materialen zoals staal en beton. Het mooie is dat er CO2 opgeslagen kan worden in deze materialen, wat betekent dat biobased bouwen CO2-neutraal of -negatief bouwen mogelijk maakt. Biobased bouwen biedt ook kansen voor regionale grondstoffenvoorziening en een nieuw verdienmodel voor agrariërs. De ambities op het gebied van biobased bouwen zijn fors. Zo hebben we als doel voor ogen dat in 2030 alle nieuwe grondstoffen die nodig zijn voor isolatie, biobased moeten zijn. En dat het aandeel biobased in nieuwbouwwoningen van 2% naar 25% moet zijn gegroeid. Om dat te bereiken werkt de werklijn biobased bouwen met vier prioriteiten.

Willen we een goed functionerende woningbouwsector, die bouwt binnen de grenzen van onze planeet, dan moeten we in mijn ogen zes ‘ongemakkelijke waarheden’ over onze huidige manier van woningbouw erkennen.

We hebben geen woningtekort, maar een woon-organisatievraagstuk

We willen op dit moment vooral méér woningen, terwijl zowel het aantal woningen als het woonoppervlak per inwoner nog nooit zo hoog was. Ter vergelijking: ons aantal woningen is de afgelopen tien jaar gegroeid met bijna 600.000, van 7.386.743 (2012) tot 7.966.331 (2021). Daarbij is het woonoppervlak van de gemiddelde Nederland ook toegenomen, van 52,5 m2 (2012) naar 54,2 m2 (2021). Het aantal m2 per inwoner is in Nederland – ondanks ons schaars beschikbare land –bovengemiddeld hoog ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland (46 m2). Ook is er een enorm gat tussen het aantal gezinswoningen (5.095.799) en het aantal gezinnen met kinderen (2.614.872).

In de kern hebben we dus een woon-organisatievraagstuk, en geen woningtekort. In de vier grote steden woont op meer de helft van de adressen slechts één persoon. Een betere verdeling van mensen over woningen – inclusief het eenvoudiger kunnen splitsen van bestaande woningen – zou er toe moeten kunnen leiden dat ons woningtekort flink afneemt.