Ontwerpend onderzoek en rekentool biobased (ver)bouwen

Wat kan de teelt van gewassen voor de biobased bouw betekenen binnen het Nederlandse agrarische landschap? De Natuurverdubbelaars en BOOM Landscape voerden een verkennend onderzoek uit naar de kansen én ontwikkelden een rekentool die zowel de maatschappelijke als economische waarde van een gewas in kaart brengt. 

Uit hun analyse blijkt dat het voor boeren aantrekkelijk is om over te stappen op biobased-bouw-teelten onder bepaalde condities. In het onderzoek vind je daarom beleidsaanbevelingen voor het verbeteren van het verdienvermogen. De rekentool helpt daarbij voor een eerste inzicht in het verdienvermogen van de teelten. Lees verder en download de rekentool.

: Ontwerpend onderzoek en rekentool biobased (ver)bouwen